Astigmatizmus

Astigmatizmus je refrakčná chyba oka, ktorá najčastejšie vzniká na rohovke. Známy je však tiež sietnicový či šošovkový astigmatizmus.

Podľa odborníkov trpí takmer každý z nás určitým druhom astigmatizmu. Vo väčšine prípadov sú však poruchy videnia také malé, že nespôsobujú žiadne problémy.

Svetlo do nášho oka preniká cez priezračnú rohovku, následne prechádza šošovkou, ktorá lúče smeruje tak, aby došlo k ich zaostreniu tam, kde má. Zvláštnosť astigmatizmu spočíva v tom, že ho pacient môže mať aj bez toho, aby o ňom vedel. Astigmatici vo väčšine prípadov zároveň trpia aj niektorou z ďalších refrakčných chýb – ďalekozrakosťou alebo krátkozrakosťou.

Čo je astigmatizmus

Zdravá ľudská rohovka je hladká a má pravidelný tvar, vďaka čomu sa lúče dopadajúce do oka spájajú v jednom bode – ohnisku. Na rozdiel od ďalších refrakčných chýb, pri astigmatizme nie je ohnisko posunuté dopredu alebo dozadu. Následkom nerovnomerne zakriveného povrchu rohovky sa svetelné lúče dopadajúce do oka nespájajú v jednom ohnisku, ale vzniká viacero ohnísk. Svetlo dopadajúce na rohovku astigmatického oka sa tak láme iným spôsobom ako na zdravom oku, čo je príčinou zhoršeného videnia.

Rozlišujeme niekoľko stupňov astigmatizmu. V prípade, že má pacient len mierny stupeň, môže bez akýchkoľvek obmedzení fungovať pri svojich bežných činnostiach a nie je potrebná jeho liečba. Zhoršené videnie sa prejavuje pri vyšších stupňoch astigmatizmu a vtedy je potrebné ho riešiť.

Astigmatizmus – prejavy, príčiny a liečba

Príčiny vzniku a prejavy astigmatizmu

S astigmatizmom sa vo väčšine prípadov človek už narodí. Vtedy sa spravidla jedná o pravidelný astigmatizmus, kedy má rohovka tvar „šišky“ – lopty pre americký futbal. Astigmatizmus získaný počas života je najčastejšie spôsobený úrazom, zápalom, mechanickým poškodením rohovky alebo ako sprievodný jav iného ochorenia, napríklad šedého zákalu.

Astigmatizmus sa môže prejavovať zahmleným a rozmazaným videním. Býva tiež príčinou problémov s čítaním a rozoznávaním číslic. Medzi jeho bežné príznaky patria tiež únava a bolesti očí či bolesti hlavy.

Možnosti liečby astigmatizmu

Rozsah poškodenia videnia spôsobeného astigmatizmom sa udáva v cylindroch. Po diagnostike má očný lekár niekoľko možností, ako ho liečiť.

Okuliare

Základným spôsobom je používanie korekčných pomôcok – okuliarov a šošoviek. Nakoľko je astigmatizmus väčšinou spojený s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou, do receptu pre výrobu okuliarov lekár vpisuje okrem dioptrií aj hodnotu cylindrov.

Špeciálne šošovky

Druhou možnosťou je nosenie špeciálnych druhov šošoviek. Jedná sa o tzv. torické šošovky, ktoré upravujú zlé videnie spôsobené nerovnomerným zakrivením šošovky.

Trvalá korekcia astigmatizmu laserovou operáciou

Jedinou možnosťou ako sa zbaviť astigmatizmu je laserová operácia očí. Zákrok prebieha buď na rohovke alebo sa vymení pôvodná očná šošovka za novú, umelú. Ktorý spôsob a ktorú metódu operácie odporučí očný lekár závisí od viacerých faktorov. Dôležitú úlohu môže okrem typu a výšky astigmatizmu zohrávať tiež vek pacienta či iné očné ochorenia a vady.

Korekcia rohovky

Najmodernejšie metódy využívané pre odstránenie astigmatizmu prebiehajú vnútri rohovky. Medzi špičkové metódy najnovšej – tretej, generácie patria napríklad Z-Lasik Z 3D a ReLEx SMILE 3D. Výhodou oboch metód je ich bezbolestný priebeh, krátka rekonvalescencia, minimálne riziko vzniku pooperačných komplikácií a maximálna bezpečnosť. Laserovými operáciami je možné vyriešiť aj viaceré refrakčné vady naraz a natrvalo. V prípade, že pacient trpí aj ďalšou refrakčnou vadou, čo je v prípade astigmatizmu veľmi časté, počas jedného zákroku je možné odstrániť aj tú.

Kým metóda Z-Lasik Z 3D používa okrem femtosekundového lasera aj excimerový, revolučný ReLEx SMILE 3D odstraňuje dioptrické chyby oka pomocou femtosekundového lasera bez rezu, bez narušenia povrchu rohovky a bez pálenia tkaniva excimerovým laserom. A navyše, po zákroku metódou ReLEx SMILE 3D je možné vrátiť sa k bežnému životu takmer okamžite bez akýchkoľvek obmedzení – už na druhý deň môžete ísť do práce či na dovolenku a venovať sa svojim povinnostiam aj záľubám. Touto metódou je možné odstrániť astigmatizmus až do 5 cylindrov a krátkozrakosť až do -10 dioptrií.

Liečba astigmatizmu výmenou šošovky

Výmena šošovky za umelú torickú sa spravidla odporúča pacientom, ktorý okrem astigmatizmu trpia aj presbyopiou alebo sú vo veku, kedy sa pomaly nástup presbyopie očakáva (okolo 40. roku života). Výmenu šošovky však môže lekár odporučiť aj skôr v závislosti od množstva ďalších faktorov.

Medzi absolútnu špičku medzi operáciami patrí metóda FEMTO Z-Prelex. Ide o bezbolestný zákrok v lokálnom umŕtvení. Metóda je vhodná aj pre pacientov, ktorí majú strach z ostrých operačných nástrojov, keďže na vytvorenie potrebného rezu, cez ktorý je do oka vložená nová šošovka, sa miesto skalpela používa femtosekundový laser. Zákrok je tak v porovnaní s inými metódami presnejší, jemnejší aj bezpečnejší a vyžaduje kratšiu dobu hojenia. Nakoľko je operácia vykonávaná ambulantne, pacient odchádza po zákroku domov.