Krátkozrakosť

Vidíte objekty vo svojej blízkosti jasne a dobre, no tie vzdialenejšie sú rozostrené a máte problém ich rozoznať? S najväčšou pravdepodobnosťou trpíte krátkozrakosťou, podobne ako približne tretina ľudskej populácie.

Krátkozrakosť – odborne myopia, patrí medzi najčastejšie refrakčné chyby oka. Očakáva sa, že v roku 2050 bude myopiou trpieť každý druhý človek na svete, pričom najvýraznejší podiel bude pripadať na rozvinuté krajiny.

Rozlišujeme 3 stupne krátkozrakosti:

  • nízka krátkozrakosť (0 až -3 dioptrie)
  • stredná krátkozrakosť (-3 až -7 dioptrií)
  • vysoká krátkozrakosť (nad -7 dioptrií)

Čo je príčinou krátkozrakosti

Oko krátkozrakého človeka je príliš dlhé a svetelné lúče dopadajúce do oka sa lámu ešte pred sietnicou, čo spôsobuje neostré videnie vzdialenejších predmetov. Hlavnou príčinou vzniku krátkozrakosti je genetika. Najčastejšie vzniká v detskom veku a puberte, výnimočné však nie sú ani prípady krátkozrakosti získanej v dospelosti.

Medzi ďalšie príčiny možno zaradiť tiež:

  • iné očné a celkové ochorenia, ako napríklad cukrovka, očné infekcie či katarakta – šedý zákal
  • environmentálne príčiny – čítanie v zlých svetelných podmienkach, časté sledovanie TV, dlhé hodiny práce s počítačom
  • zlá životospráva – najmä málo pohybu a pobytu v prírode, kde je dostatok vzdialených impulzov, ktoré aspoň sčasti vyvažujú časté zaostrovanie na blízko – pozerania sa na monitor počítača či TV

Kratkozrakosť – videnie krátkozrakého pacienta

Krátkozrakosť: Príznaky

Nakoľko sa krátkozrakosť vyskytuje už u detí v školskom veku, je potrebné sledovať, či sa príznaky myopie nevyskytujú aj u nich. Zároveň je nevyhnutné absolvovať pravidelné očné prehliadky podľa pokynov lekára. Krátkozrakosť totiž môže byť aj príčinou zlých výsledkov v škole. Dieťa sa vplyvom zlého videnia nedokáže sústrediť a na tabuľu jednoducho nevidí, následkom čoho nedokáže porozumieť, čo učiteľ vysvetľuje.

Okrem rozmazaného videnia pri pozeraní do diaľky sú častými príznakmi tiež nutkanie prižmurovať, intenzívnejšie žmurkanie či časté bolesti hlavy a očí.

Liečba krátkozrakosti

Najčastejším riešením pri krátkozrakosti sú korekčné pomôcky – dioptrické okuliare a kontaktné šošovky. Tie myopiu nedokážu vyliečiť, ale korigujú jej nepríjemné príznaky a spomaľujú jej ďalšie zhoršovanie. Mínusové dioptrie posúvajú ohnisko dozadu smerom ku sietnici, čím umožňujú vytvorenie ostrého obrazu.

V dospelosti je možné zbaviť sa krátkozrakosti efektívne a natrvalo operačným zákrokom. Najmodernejšou metódou súčasnosti je ReLEx SMILE 3D, ktorá sa vyznačuje najstabilnejšími výsledkami spomedzi všetkých metód. Jej výhodou je, že sa pri zákroku využíva len femtosekundový laser, vďaka čomu tak nedochádza k páleniu rohovky ako pri metódach používajúcich excimerový laser. Pacient necíti bolesť počas operácie ani po nej a do bežného života sa môže vrátiť spravidla už na ďalší deň po zákroku.