Blog

Sú laserové operácie očí bezpečné?

Sú laserové operácie očí bezpečné?

Laserová operácia očí je, aj napriek tomu, že sa vo všeobecnosti považuje za jednu z najbezpečnejších, vnímaná citlivejšie, ako iné bežné operácie. jedná sa predsa o zrak, bez ktorého si fungovanie vie predstaviť asi len málokto. V tomto článku sa pozrieme bližšie na potenciálne riziká, ktoré so sebou prinášajú laserové operácie.

Nie je klinika ako klinika

Hneď na úvod je potrebné povedať, že riziko, ktoré laserovou operáciou podstupujete, nie je len v samotnej operácii, ale aj v tom, kto operáciu vykonáva. Nikde síce nie je napísané, že drahší zákrok musí byť automaticky lepší, ale ísť pri operácii očí hlavne po cene sa nemusí vyplácať. Odporúčame zistiť si o klinike čo najviac informácií ešte pred jej výberom. Veľkosť kliniky, jej vybavenie, počet realizovaných operácií, kvalitatívna aj kvantitatívna úroveň personálu sú ukazovatele, ktoré vám môžu poslúžiť ako základný filter. Následne, veľmi dôležitý je aj váš subjektívny prvý dojem, keď prídete na vyšetrenie. Profesionalitu personálu zistíte aj keď nie ste v danej problematike odborníkmi. Ak si zvolíte kliniku, ktorá má vo svojom portfóliu viac operačných metód, je pravdepodobné, že vám dokáže na základe vyšetrenia ponúknuť metódu, ktorá sa ideálne hodí konkrétne pre vás a na riešenie vášho problému. Očné vady môžu mať totiž svoje špecifiká u každého pacienta, napriek tomu, že sa javia ako rovnaké.

Čím novšia metóda, tým menšie riziká

Operáciou oka sa mení jeho optický systém, mení sa fyzikálna stránka videnia. Rohovka potrebuje určitý čas na to, aby sa v oku „udomácnila“ a na novú situáciu si musí zvykať tiež mozog. Z toho dôvodu sú dočasné problémy po operácii bežné.Našťastie, tak ako v ostatných oblastiach medicíny, aj v oblasti mikrochirurgie oka vývoj napreduje míľovými krokmi. Cieľom výrobcov je prinášať technológie, pomocou ktorých je laserová operácia efektívnejšia a bezpečnejšia. Moderné technológie zároveň skracujú dobu potrebnej rekonvalescencie. Pri niektorých nabehnete na bežný život už ďalší deň po operácii. Medzi absolútnu špičku aktuálne patria napríklad metódy Relex Smile 3D či Z-Lasik 3D.

Syndróm suchého oka je bežnou súčasťou liečby

  Najčastejším neželaným efektom laserových operácií býva syndróm suchého oka, kedy oko nedokáže vyrábať dostatok sĺz, prípadne slzy nie sú v kvalite, akú oko pre svoje bežné fungovanie potrebuje. Následkom toho nie je oko dostatočne vlhčené a môže sa vyskytnúť pocit dráždenia, pálenia či škriabania. Tento problém sa však dá vyriešiť veľmi jednoducho aplikáciou umelých sĺz, ktoré vám v klinike určite poradia. V prípade, že bude operácia vykonaná spomínanou metódou Relex Smile 3D, dlhodobé kvapkanie umelých sĺz vám nehrozí.

  Večer sa môže vyskytnúť problém s ostrosťou videnia

   Bežným pooperačným problémom býva tiež kolísavá ostrosť zraku. Znížená ostrosť v tmavom prostredí sa môže vyskytnúť najmä hneď po operácii. Štandardne sa však tento problém stráca veľmi rýchlo.

   Dvojité videnie ako odozva mozgu

   Aj mozog si musí zvyknúť na novú súčasť očného systému. Výsledkom býva tzv. dvojité videnie počas doby, kým sa nová rohovka neprispôsobí očnému prostrediu.

   Ak máte syndrómy zápalu oka, navštívte lekára

    Špičkové technológie eliminujú riziko zápalu na minimum a pravdepodobnosť, že ho pacient dostane, je veľmi malá. Ak pociťujete bolesť oka, ak vám sčervená alebo ak sa vám zdá, že horšie vidíte, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Môže ísť totiž o infekciu, ktorá môže byť, v prípade neliečenia, príčinou vážnejších komplikácií. Ak je zápal vírusového charakteru, môže byť nákazlivý. Zápal oka sa lieči väčšinou podávaním mastičiek, kvapiek či antibiotík.

Najnovšie články

KONTAKTNÝ FORMULÁR