Očné vyšetrenie: Nezabúdajte na pravidelné kontroly zraku!

máj 18, 2022

Vedeli ste, že viacero vážnych očných chorôb sa môže aj roky vyvíjať bez akýchkoľvek príznakov? A očné vyšetrenie dokáže odhaliť aj smrteľné neočné ochorenia? Že za horším školským prospechom dieťaťa môže byť zlý zrak? Pravidelné očné vyšetrenia sú základom prevencie zdravých očí, zanedbávať ich je preto skutočne rizikové.

Očné prehliadky majú svoje opodstatnenie v každom veku. V podstate už od približne šiestich mesiacov po narodení až do konca života. Vo všeobecnosti platí, že čím je človek starší, tým častejšie by mal zájsť k očnému. Aj oči, rovnako ako celý ľudský organizmus, starnú, menia sa ich vlastnosti a niektoré zrakové ochorenia môžu byť príčinou úplnej slepoty.

V dnešnom článku vám prezradíme, čo je súčasťou komplexného očného vyšetrenia, ktoré časti oka sa vyšetrujú, ktoré ochorenia dokáže prehliadka odhaliť aj ako často je potrebné ju absolvovať.

Zákerné (ne)očné choroby

Väčšinu očných ochorení a refrakčných vád sprevádzajú viaceré príznaky. Najčastejšie:

 • zhoršenie zrakovej ostrosti
 • zahmlené videnie
 • viacnásobné videnie
 • strata periférneho videnia
 • zvýšenie citlivosti na svetlo
 • pocit suchých očí
 • nadmerné slzenie
 • bolesti hlavy a očí
 • a podobne

Ak niektoré z nich začneme pociťovať, začneme si uvedomovať, že by sme mali navštíviť očného lekára. Existujú však aj očné ochorenia, ktoré sa roky či desaťročia môžu vyvíjať bez akýchkoľvek príznakov. Keď sa začnú prejavovať, sú už v pokročilom štádiu a úplne ich vyliečiť už nie je možné. Typickým príkladom je glaukóm, známy tiež aj ako zelený zákal. Vplyvom vysokého očného tlaku dochádza k postupnému poškodzovaniu zrakového nervu. Ten nie je možné obnoviť či opraviť, ochorenie je možné len zastabilizovať. Je preto veľmi dôležité, aby sa ochorenie diagnostikovalo čím skôr, ideálne ešte kým pacient nepociťuje žiadne príznaky. Posledným štádiom glaukómu je trvalá slepota. V raných štádiách je zelený zákal možné odhaliť len prostredníctvom očného vyšetrenia.

Ďalším dôvodom, prečo absolvovať preventívne vyšetrenie zraku je, že dokáže odhaliť aj vážne celkové ochorenia. O tom, že máme HIV, THC, cukrovku, vysoký krvný tlak či nádor nemusíme ani len tušiť. Asi je každému jasné, že čím skôr sa ich podarí odhaliť, tým väčšia je šanca sa vyliečiť.

Preventívne vyšetrenia chránia školopovinné deti

Vo všeobecnosti je možné očné vyšetrenie definovať ako súbor vyšetrení zraku a očí rôznymi spôsobmi a prístrojmi s cieľom získať o nich potrebné informácie. Rozsah a spôsob vyšetrenia určuje lekár na základe veku pacienta, príznakov, ktoré pociťuje, prípadne od druhu ochorenia, ktoré už bolo v minulosti diagnostikované.

Základným druhom vyšetrenia sú preventívne očné prehliadky. Ich cieľom je zistiť, či má pacient zdravé oči, či jeho zrak sa nezhoršuje a samozrejme tiež odhaliť prípadné očné ochorenie. Preventívne prehliadky prebiehajú prakticky počas celého života.

Prvé očné vyšetrenie deti absolvujú u svojho pediatra spravidla v treťom roku života. Avšak, v niektorých prípadoch to môže byť už v šiestom mesiaci po narodení, ak sa u blízkeho príbuzného, najčastejšie u rodičov, vyskytli niektoré dedičné ochorenia ako napríklad tupozrakosť či škúlenie.

Veľmi významné je očné vyšetrenie pred nástupom do školy a tiež počas školského veku. Absolvovať by ich mali deti minimálne každé dva roky. Ak však spozorujete u svojich detí, že sú menej sústredené, že zvyknú prižmurovať pri pohľade na predmety alebo že ich bolievajú oči, návštevu očného neodkladajte. Nekvalitný zrak môže spôsobovať deťom viacero problémov, zhoršený prospech nevynímajúc. Ak totiž nevidia dobre na tabuľu, písanie si poznámok a chápanie vysvetľovaného učiva je veľmi náročné. Zlý zrak môže byť tiež príčinou straty sebavedomia či komplikácií pri športovaní.

V dospelosti očné prehliadky podceňujeme

Kým sme „v rukách“ pediatrov, očné prehliadky chtiac-nechtiac absolvujeme v rámci štandardných všeobecných prehliadok. V dospelosti ich však zvykneme zanedbávať a len málokto sa k očnému vyberie každé dva či tri roky. Obzvlášť, ak nepociťuje zrakové problémy. Avšak, najmä po štyridsiatke, kedy sa výraznejšie začínajú prejavovať viaceré vekom podmienené očné ochorenia, by sme preventívne prehliadky zraku zanedbávať určite nemali. Do dosiahnutia seniorského veku sa odporúča očná prehliadka aspoň raz za dva roky, po šesťdesiatke by sme k očnému mali zájsť minimálne raz ročne.

Základné a špeciálne očné vyšetrenia

Je prirodzené, že iné vyšetrenia sa odporúčajú v detskom veku a iné v seniorskom. Už len fakt, že bežné očné vyšetrenie detí vykonáva pediater napovedá, že ide skutočne len o úplne základné vyšetrenie zrakovej ostrosti, odborne označované ako vízus. Vykonáva sa pomocou optotypov do diaľky (skúma sa krátkozrakosť) alebo do blízka (skúma sa ďalekozrakosť). V štyridsiatke pribudne tiež vyšetrenie zraku na veľmi krátke vzdialenosti, ktorým sa skúma presbyopia – neschopnosť zaostriť na blízke objekty, napríklad na text v knihe.

Okrem vyšetrenia vízusu možno medzi štandardné vyšetrenia zraku zaradiť tiež meranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka a vyšetrenie očného pozadia. Ide o bezbolestné vyšetrenia, ktorých sa naozaj nie je dôvod nijako obávať.

 • Zvýšený vnútroočný tlak je hlavným rizikovým faktorom vzniku glaukómu. Meria sa tonometrom.
 • Predné segmenty oka – spojovka, rohovka, dúhovka a šošovka sa sledujú mikroskopom.
 • Oftalmoskopom sa skúmajú zmeny na očnom pozadí.

V prípade, že by ste mali záujem absolvovať komplexné očné vyšetrenie, navštíviť budete musieť niektorú zo špecializovaných očných kliník a vyčleniť si pár hodín. Z hľadiska zdravia vašich očí je však potrebné povedať, že sú to veľmi užitočné hodiny. Môžete získať celkový prehľad o vašich očiach a zraku aj vďaka množstvu špeciálnych vyšetrení, akými sú napríklad:

 • Optická koherentná tomografia (OCT) – vyšetrenie sietnice, ktoré sa používa na diagnostiku sietnicových ochorení aj ochorení súvisiacich s poškodením zrakového nervu.
 • Nyktometria – slúži na diagnostiku sietnicových ochorení. Toto vyšetrenie je vhodné napríklad pre šoférov z povolania, nakoľko zistí, či sú schopní bezpečne šoférovať za zhoršenej viditeľnosti, počas tmy a za šera.
 • Topografia rohovky –  vyšetrenie, ktoré dokáže odhaliť očné ochorenia ako napríklad keratokonus meraním zakrivenia, hrúbky a tvaru rohovky.
 • Pachymetria – tiež pomáha odhaliť keratokonus, ale napríklad aj glaukóm a to meraním hrúbky rohovky.
 • Vyšetrenie endoteliálnym mikroskopom – skúma sa ním vnútorná vrstva rohovky, ktorá zabezpečuje výživu a priehľadnosť rohovky.

Vstupné vyšetrenie pred laserovou operáciou očí

Uvažujete o laserovej operácii očí? Precízne predoperačné vyšetrenie je prvým krokom k lepšiemu zraku. Ide o komplexné, a veľmi dôkladné očné vyšetrenie, ktoré môže trvať aj niekoľko hodín. Oftalmológ pri ňom presne identifikuje príčinu, ktorá spôsobuje váš zrakový problém. Na základe výsledkov vám navrhne ďalší postup a odporučí operačné metódy, ktoré sú najvhodnejšie na korekciu vašej očnej chyby.

Perfektný zrak do jari? Na laserovú operáciu je ideálny čas

Perfektný zrak do jari? Na laserovú operáciu je ideálny čas

Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, katarakta, presbyopia či astigmatizmus. Niektoré z uvedených očných vád „len“ znepríjemňujú život, iné môžu byť príčinou trvalej slepoty. S niektorými žijeme vedome desaťročia, o existencii iných netušíme až kým sa naplno neprejavia....

Základný test zraku si môžete spraviť aj doma

Základný test zraku si môžete spraviť aj doma

  Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, farbosleposť či zúžené zorné pole patria medzi zrakové problémy, ktoré môžeme poznať už roky alebo nás môžu začať trápiť v neskoršom veku bez akýchkoľvek predchádzajúcich očných ochorení. Jediným relevantným...

Zhoršil sa vám zrak do diaľky? Poradíme, čo robiť

Zhoršil sa vám zrak do diaľky? Poradíme, čo robiť

Krátkozrakosť je v priemyselne vyspelých krajinách jednou z najčastejších očných vád. Táto refrakčná chyba trápi aj stále väčší počet Slovákov. Kým ešte pred 15-20 rokmi sa takmer výlučne jednalo o vrodený problém, dnes rýchlo rastie tiež počet pacientov so získanou...

Ako prebieha laserová operácia očí?

Ako prebieha laserová operácia očí?

Oči sú orgánom, bez ktorého si vie život predstaviť asi len málokto z nás. Mať dobrý zrak je snom snáď každého pacienta s refrakčnou chybou či s niektorým z očných ochorení. Niekto sa uspokojí s nosením dioptrických okuliarov či kontaktných šošoviek, pre iného je...

Kontaktujte nás